Розділи:

 ► Культурологія
 ► Історія України
 ► Політична економіка
 ► Етика
 ► Історія економічних учень
 ► Державне регулювання економіки
 ► Психологія управління
 ► Теоретичні основи педагогіки
 ► Педагогічний словник
 ► Філософія
 ► Педагогіка
 ► Соціальні рухи в Україні
 ► Менеджер освіти
 ► Психологія дітей
 ► Економічний аналіз
 ► Екологія

...

ОСНОВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ШКОЛІ

М е т о д и ч н а робота у школі – це спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога. Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег. Її функціями є планування, організаційна, діагностична, прогностична, моделююча, відновлюючи, коригуючи, пропагандистська, контрольно-інформаційна.

Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня вчителів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного досвіду.

Методична робота здійснюється за такими напрямами :

  • Поглиблення філософсько-педагогічних знань: спрямоване на вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета й методики його викладання.
  • Вивчення принципів розвитку української національної школи: передбачає збагачення педагогічних працівників надбаннями української педагогічної думки, науки, культури, вивчення теорії та досягнень науки з викладання конкретних предметів, оволодіння сучасними науковими методами, освоєння оновлених програм і підручників.
  • Освоєння методики викладання додаткових предметів: охоплює вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуванням наочних посібників, дидактичних матеріалів.
  • Систематичне інформування про нові методичні розробки: полягає у систематичному вивченні інструктивних матеріалів стосовно змісту і методики навчально-виховної роботи.
  • Оволодіння науково-дослідними навичками: сприяє формуванню дослідницьких умінь, організації власного теоретичного пошуку, аналізу та оцінювання результатів педагогічних досліджень.

Форми організації методичної роботи в школі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від педагогічної культури вчителів, морально-психологічного клімату у шкільному колективі, матеріально-технічних можливостей школи, інноваційної відкритості та активності вчителів та керівників школи. Методична робота може мати індивідуальний, груповий та колективний характер. Її найбільш поширеними формами є такі: методичні об’єднання вчителів; взаємовідвідування уроків; єдиний методичний день; методичні семінари-практикуми; школа передового досвіду; школа молодого вчителя; проблемні (інноваційні) групи; науково-педагогічна конференція; творчі звіти вчителів; експериментальний педагогічний майданчик.

До нетрадиційних форм методичної роботи належать: педагогічні ігри, моделювання педагогічних ситуацій, олімпіади методичних інноваційних розробок уроків, методичні „мости”, ярмарки педагогічних посібників і підручників, аукціони методичних розробок, конкурсні виставки методичної літератури і розробок.

Дата публикации:2013-04-10

Просмотров:3493

Вернуться в оглавление: Педагогіка 

2013-2016 ipwi.com.ua. Ми дуже дякуємо тих, хто зсилається на нас.